Produkter

Företaget har i huvudsak två produkter i lager:


* Pärt (stickspån, takspån, spiller, takstikker)


* Näver (taknäver, dekorationsnäver)


Vi har även lager av hustimmer, granåsar, raftor, brädor och plankor och kan efter överenskommelse såga fram olika dimensioner av virke. 

Egen tillverkning av späntad pärt


För att kunna tillverka späntad furupärt krävs tallar av bästa kvalitet; de ska vara raka, vara kvistfria så långt upp på stammen som möjligt, ha hög kärnandel, ha en ålder på minst 150 år, växa på plan mark, helst sandhedar och framför allt vara rätvuxna ända inifrån märgen ut till ytveden. Vi synar ut tallarna och späntar dom på traditionellt sätt så att man får pärt med stående årsringar.


Pris: 1000 kr/kvm + moms (1250 kr inkl moms) Priset gäller för materialet. Pris på omläggning av pärttak offereras.

Näver 

Björknävern vi säljer har vi skördat i södra dalarna. Arken har fallande bredder och längder beroende på björkarnas storlek. Nävern sorteras i prima och sekunda kvalitet; Prima kvalitet används till taktäckning och sekunda används till dekorationstäckning.


Prima näver kostar 360 kr/kg + moms (450 kr inkl moms) 

Sekunda näver kostar 280 kr/kg + moms (350 kr inkl moms)