Tjänster


Företagets utför tjänster såsom:

* Timmerlagningar, huslyft, husflytt

* Nytimring

* Spikning av pärttak

* Läggning av nävertak

* Takomläggningar

* Lerklining av invändiga timmerväggar

* Utvändiga och invändiga snickerier

* Allt inom trä i gamla byggnader och konstruktioner